Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2014

asiusss
12:40
12:39
0484 5f42
Reposted fromirmelin irmelin viaborn2die born2die
asiusss
12:33
3635 c31b
Reposted frombrianmay brianmay viaborn2die born2die
asiusss
12:21
Lubię myśleć, że może myślisz o mnie
Reposted fromromantycznosc romantycznosc viaborn2die born2die
asiusss
12:20
2349 e53b
Reposted fromjustMeee justMeee viaborn2die born2die
asiusss
12:20
- You okay? - I'm fine. - Wait, I know this game. "I'm fine" means you're not fine. 
— Whitney
asiusss
12:20
Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach, a potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność, pozwala byle komu się oswoić.
— Antoine de Saint-Exupéry- "Mały Książę"
Reposted fromborn2die born2die
asiusss
12:19
Nie kocham Cię wcale tylko moja dusza jakaś taka smutna kiedy przechodzisz obok obojętnie.
— Krzysztof Kamil Baczyński
Reposted fromborn2die born2die
asiusss
12:19
 Z kim tak ci będzie źle jak ze mną.
— Renata Przemyk
Reposted fromIriss Iriss viaborn2die born2die
asiusss
12:19
Nie trzeba wierzyć w cuda, wystarczy wierzyć w siebie,
Możesz osiągnąć wszystko, tylko musisz to wiedzieć.
Reposted fromnikooos nikooos viaolsss olsss
asiusss
12:19
6998 f16f
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viaolsss olsss
asiusss
12:18
Moje serce nie zawiodło. To ktoś zawiódł moje serce.
— Jess Rothenberg – Po tamtej stronie ciebie i mnie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaborn2die born2die
asiusss
12:18
Chciałabym Ci napisać, że tęsknię.  
— Ale nie wiem, czy to jeszcze coś znaczy.
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viaborn2die born2die
asiusss
12:18

Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

— 22:54
Reposted fromte-quiero te-quiero viaborn2die born2die
asiusss
12:18
Jeśli chodzi o uczucia, wszyscy się łamiemy prędzej czy później.
— Zoran Drvenkar
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaborn2die born2die
asiusss
12:18
3471 6c10
Reposted frombylejakosc bylejakosc viaborn2die born2die
asiusss
12:17
6599 e398
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaborn2die born2die
asiusss
12:15
I szczerze żałuję, że tak wyszło między nami.
— Chada
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaborn2die born2die
asiusss
12:15
9961 366a 500
Reposted fromproof proof viaborn2die born2die
12:15
Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viaborn2die born2die
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl