Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 27 2013

asiusss
19:18
19:18
asiusss
19:18
0236 d135 500
Reposted fromprofanum profanum viaolsss olsss
asiusss
19:18
Nie ma we mnie nic, co musisz wiedzieć.
— Haruki Murakami, Kafka nad morzem.
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen viaBloodMoon BloodMoon
asiusss
19:18
Zamiast się nieustannie krytykować, potraktuj siebie tak jak kogoś, kogo kochasz. Aha, i jeszcze jedno: Pogódź się z tym, że każdego dnia na pewno coś spieprzysz.
— Brene Brown / psycholog
Reposted fromkyte kyte viaBloodMoon BloodMoon
10:20
7472 d514
Reposted fromserialkiller serialkiller viadilma dilma
asiusss
10:19
Reposted fromnovac novac viadilma dilma
asiusss
10:19
5121 6c9e
Reposted fromlenka024 lenka024 viadilma dilma
asiusss
10:18
Bywa, że widzisz człowieka i wiesz, że to ten, którego szukałaś całe życie.
A jego to wali, gdyż idzie po chleb.
asiusss
10:16
4364 32c9
Pijalnia piwa i wódki Poznań <3 :D
Reposted fromGdybysByl GdybysByl viadilma dilma
asiusss
10:15
Ja wtedy myślałam, że coś.
A on nic.
— takie moje szczęście
Reposted fromdepresja depresja viadilma dilma
asiusss
10:13
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromvioloncelliste violoncelliste viaolsss olsss
asiusss
10:13
0536 a172
Reposted fromskinnnyskeleton skinnnyskeleton viaolsss olsss
asiusss
10:11
- Miałeś kiedykolwiek problemy z alkoholem?
- Tak, nie mogłem kiedyś znaleźć baru.
— Ozzy Osbourne
Reposted fromkariaaa kariaaa viadilma dilma

November 18 2013

asiusss
15:10
9290 4192
przejebane 
Reposted fromoluha oluha viawishyouwerehere wishyouwerehere
asiusss
15:09
asiusss
15:09
7079 934c
Reposted frompuella13 puella13 viatoniewszystko toniewszystko
asiusss
15:09
Noś w sobie pewność, wiedz, że osiągniesz cel, a osiągniesz go z pewnością. Nie pozwól by do Twojej głowy wkradły się wątpliwości bo Cię zniszczą. Tak brzmi reguła samosprawdzającej się przepowiedni.
Reposted fromsohard sohard viamefir mefir
asiusss
15:09
Mów co myślisz, ale myśl co mówisz
— Arab "Myśl co mówisz"
Reposted fromxalchemic xalchemic viamefir mefir
asiusss
15:08
9067 c3da
Reposted fromscorpix scorpix viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl