Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2014

12:13
1958 51bc 500
Reposted fromunco unco viaborn2die born2die
12:13
. | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viaborn2die born2die
asiusss
12:12
Niby maj, niby wszystko powinno być fajnie i pięknie a chujnia jak zwykle.
— to chyba ta pogoda.
Reposted fromtroubles troubles viaborn2die born2die
asiusss
12:11
5266 ce78
Haha it's kind of funny, really. ^^
Reposted fromUnpredictable Unpredictable viasonaive sonaive
asiusss
12:09
9026 b250
Reposted fromsonaive sonaive
asiusss
12:08
9860 a235
Reposted fromsonaive sonaive
asiusss
12:06
-czemu mili ludzie chodzą z nie miłymi? [...]
-akceptujemy miłość, na jaką w naszym mniemaniu zasługujemy.
— The Perks of Being a Wallflower
Reposted fromnaasty naasty viaborn2die born2die
asiusss
12:05
Wszystko sprowadza się do ostatniej osoby, o której myślisz przed snem. Właśnie tam jest Twoje serce
Reposted fromnewnightmare newnightmare viaolsss olsss
asiusss
12:04
Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on.
— Nicholas Sparks, "Szczęściarz"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaolsss olsss
asiusss
11:58
zapominam. polej mi ciut więcej wina
— donGURALesko
asiusss
11:58
W życiu przydarza Ci się to, co przyciągasz do siebie myślami. Tym, o czym myślisz, kształtujesz swoje życie.
— Regina Brett
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viacytaty cytaty
asiusss
08:51
2939 7bcf
Reposted fromfitspro fitspro viamadamebutterfly madamebutterfly
asiusss
08:50
2932 75ff
Reposted fromfitspro fitspro viamadamebutterfly madamebutterfly
asiusss
08:50
0957 5f8a

December 27 2013

asiusss
20:48
4293 8609
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaolsss olsss
asiusss
20:32
4396 1cdf
Reposted fromGodislove Godislove viamefir mefir
asiusss
20:25
Reposted fromweightless weightless viamefir mefir
asiusss
19:48
asiusss
19:20
0709 d6fc
no bo skąd ?
Reposted fromnutt nutt viaolsss olsss
asiusss
19:20
8991 2f44
Reposted fromniewychowana niewychowana viaolsss olsss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl